Tel: 01-458 2889

School Tours

skiinginteractive

Skiing's first interactive issue new adventure 2013

tested and reviewedbest new skis of milenium

find yours here

get free training

a frame-by-frame guide

Oideachas Amuigh Faoin Aer

Tá Eastát Chip Iúir lonnaithe ar 240 acra i gceantar álainn i sléibhte Chill Mhantáin 40 nóiméad ón M50 ag Támhlacht. Is iontach an áit í seo le daltaí a thabhairt le heolas a fháil ar an tuath, ar an nádúr agus ar eachtraíocht. Tá Eastát Chip Iúir ar cheann de phríomh sholáthróirí oideachas ar an dúlra agus eachtraíocht amuigh faoin aer sa tír.

Tá seantaithí ag teagascóirí Eastát Chip Iúir ar theagascú ar chúrsaí an dúlra idir imscrúduithe tíreolaíochta agus eiceolaíochta do dhaltaí meánscoile, agus laethanta spóirt bunscoile agus laethanta Fiosraigh Eolaíocht agus Matamaitic Bunscoile (Discover Primary Science and Maths). Leis an gCúrsa Eachraíochta againn anseo ar an Eastát is iontach an áit í le seans a thabhairt do dhaltaí triail a bhaint as rud nua as an zón compórd acu ach in áit shábháilte le seans a thabhairt dóibh brú a chur orthu fhéin agus dul níos faide ná mar a mheasadar a rachaidís. Is mór an spraoi na laethanta seo agus foghlaimíonn na daltaí an-chuid mar gheall orthu féin agus a gcomhleacaithe chomh maith leis an dúlra máguaird.

Imscrúdú Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta
Seo staidéar a déantar ar abhainn ar imeall an eastáit. Ní gá ach siúlóid 15 nóiméad a dhéanamh le teach orthu ón Ionad Oideachais againn. Déantar staidéar ar thréithe an abhainn agus na ngleannta a cruthaíodh trí phróiséis geomorfach. Is minic a deirtear linn go bhfaigheann daltaí a rinne an staidéar linn 100% san imscrúdú i scrúdú na hArdteiste.

Imscrúdú Eiceolaíochta na hArdteistiméireachta
Tá coill mheasctha againn ina bhfuil Dair, Fáibhile, Beith agus neart eile ag fás. Is áit an-oiriúnach í le scrúdú a dhéanamh ar phlandaí agus ar ainmhithe chomónta nach dtugadh na daltaí faoi ndear de ghnáth. Déanann siad suirbhéireacht ar na plandaí agus staidéar ar bhuntáistí oiriúnú na bplandaí agus na n-ainmhithe. Cuireann siad sampla de líonra bia le chéile agus cuirtear iachall orthu plé a dhéanamh ar thábhacht caomhnú bithéagsúlacht. Clúdaítear gach rud a bhfuil gá leis chun an cheist seo ar an bpáipéar scrúdaithe a fhreagairt.

Eachtraíocht
Scoileanna iarbhunoideachais – Má bhraitheann tú nach bhfuil na daltaí i rang ag meascadh le chéile faoi mar ba cheart is féidir iad a thabhairt go hEastát Chip Iúir agus lá eachtraíochta a dhéanamh leo. Is ócáid í seo le seans a thabhairt dos na daltaí meascadh i ngrúpaí éagsúla agus aithne a chur ar a chéile. Is féidir leo nascú mar fhoireann más sin atá uait, nó díreach lá maith spóirt a thabhairt dóibh, braitheann sé ar cad go díreach a theastaíonn uait go bhfaighfidis as an lá.

Scoileanna bunoideachais – Ag deireadh na scoilbhliana is deas turas scoile a thabhairt dos na daltaí nach ndéanfaidh siad dearmad air go deo. Tá cúrsaí rópaí arda agus ísle againn anseo in aonacht le cúrsa rianóireachta agus tugann sé seans dos na páistí triail a bhaint as rud nach mbeadh seans acu a dhéanamh áit ar bith eile. Bíonn an-spóirt acu agus téann siad abhaile tuirseach agus sona sásta.
Is féidir le Naíonáin Sóisearacha agus Sinsearacha leath lá a chaitheamh anseo i mbun gníomhaíochtaí chomh maith.

Nascú foirne
Tá an-taithí againn ar oibrú le foirní leis an nasc idir na baill a láidriú. Tá sé tábhachtach na baill a thógáil as an áit ina mbíonn siad le chéile de ghnáth agus iad a thabhairt ag áit nach bhfuil taithí acu air. Ar an mbealach seo bíonn siad níos oscailte nósanna nua a fhoghlaim le fadhb a réiteach in ionad titim siar ar na seannósanna acu. Ar an mbealach seo athraíonn agus forbraíonn an gaol eatarthu.

Is do gach éinne an saghas seo lae, óg agus aosta, mar is féidir linn i gcónaí rudaí nua a fhoghlaim.

Buntáistí

  • Foghlaim amuigh faoin aer
  • Obair phraicticiúil d’ábhair phraicticiúla
  • Cuirtear an treallamh ar fad ar fáil
  • Spórt i measc cairde
  • Triail a bhaint as rud nua as an zón compórd

Eolas

  • Gar don ardchathair
  • Ceantar álainn
  • Is féidir linn i gcónaí rudaí nua a fhoghlaim
  • Pacáistí in oiriúint don ghrúpa agat

This website uses cookies to improve your experience. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close